INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

IQMS

Zahvaljujući integriranom sustavu upravljanja kvalitetom u svakodnevnom pružanju usluga
brinemo o sigurnosti i zdravlju ribica kao i korisnika tretmana

Naša Politika nastoji kontinuiranim praćenjem zakona, propisa, i međunarodnih standarda te ispunjavanjem naših ugovornih obveza – provoditi upravljanje promjenama u cilju osiguravanja zadovoljstva naših korisnika brinući pritom o zdravlju i sigurnosti riba kao i korisnika. Ova politika biti će objavljena na oglasnim pločama, intranet portalu i korporativnim mrežnim stranicama. Politika će se provjeravati na godišnjoj razini kako bi se osigurala vjerodostojnost.

Odgovornost za kvalitetu, sigurnost, zaštitu, upravljanje okolišem i upravljanje pritužbama:

● započinje u vrhu organizacije;
● prenosi se na sve zaposlenike koji time pridonose najvišem stupnju odgovornosti;
● prenosi se na sve poslovno/franšizne jedinice, voditelje i zaposlenike koji time pridonose najvišem stupnju sigurnosti i odgovornosti;

Fish Pedicure sa svojom matičnom tvrtkom prihvatila je obvezu u kojoj su:

● sigurnost i zaštita uvijek na prvom mjestu;
● korisnici i ribe u središtu svega što radimo;
● partnerska poslovanja s franšiznim tvrtkama i jedinicama kao i dobavljačima
obuhvaćena u funkciji osiguranja najvišeg stupnja osiguranja zdravlja i sigurnosti;
● uključivanja zajednice cjelokupnog poslovanja Fish Pedicure u prijateljsku
poslovnu praksu siguran pravac ostvarivanja ekoloških uvjeta po pitanju
osiguranja koncepta “prijatelji prirode”;

 U stalnom poboljšanju usluge prema korisnicima naša uvjerenja i obveze podrazumijevaju:

● naši korisnici naši su gosti;
● uvijek pokušavamo pružiti najbolje moguće iskustvo korisniku naših usluga ili ga učiniti boljim;
● korisnici se žele osjećati sigurno stoga Fish Pedicure s partnerima ulaže napore u pružanju visokih standarda usluga kako bi zdravlje i sigurnost bili na razini iznad prosjeka;
● volimo da se naši korisnici zabave znajući da smo poduzeli sve zakonom propisane i poduzeli dodatne korake koje smatramo potrebnima kako bismo pružili savršenu uslugu;

Naši glavni ciljevi vrlo su jasni:

● procjenjujemo i poboljšavamo predodžbu naših korisnika o nama kroz upitnike
o zadovoljstvu kupaca;
● kroz komunikacijske kanale integrirali smo sustav ocjenjivanja zadovoljstva korisnika;
● aktivno radimo na ishođenju certifikata ISO 9001:2015;
● konstantno komuniciramo s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom zdravstva te ostalim sudionicima kako bismo ispostavili visoku razinu usluge;
● potičemo zapolesnike i partnere u detekciji i otklanjanju problema koji se mogu odnositi
na kvalitetu, sigurnost, zaštitu, okoliš i/ili upravljanje pritužbama;
● razvijamo vještine i znanja osoblja kroz odgovarajuća školovanja, kako bi svoj
posao odradili u skladu s kvalitetom, sigurnošću, zaštitom i na ekološki prihvatljiv način vodeći brigu o zdravlju korisnika i životu riba;
● kontinuirano pratimo naše rezultate i reagiramo kad god je potrebno.

IQMS