ZAŠTITA ŽIVOTINJA OD POSJETITELJA

FPP

Na temelju Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine br: 135/06, 37/13, 125/13), Uprava FPC sa svojim pratećim tvrtkama i povezanim društvima donosi ovu Odluku o zaštiti životinja – riba od neodgovornog ponašanja posjetitelja u skladu s integriranim sustavom upravljanja kvalitetom.

Posjetiteljima i korisnicima usluga koje pružaju objekti FPC u svim poslovnicama će biti naznačena pravila ponašanja, korištenjem kombinacije simbola i tekstova koji će biti istaknuti na vidljivim mjestima. Djelatnici će pravila ponašanja jasno komunicirati s korisnicima i posjetiteljima. 

Posjetiteljima i korisnicima usluga zabranjuje se:

● hranjenje riba nepoznatim tvarima
● konzumacija hrane i pića iznad akvarija
● uzburkivanje površine akvarijskih jedinica
● puštanje glasne glazbe za vrijeme tretmana
● pristupanje tretmanu pod utjecajem alkohola
● dodirivanje staklenih stijenki akvarijskih jedinica
● uznemiravanje na bilo koji način i diranje riba rukama
● vađenje riba iz akvarijskih jedinica rukama ili nogama
● izlijevanje tekućina bilo koje vrste u akvarijske jedinice
● umetanje objekata bilo koje vrste u akvarijske jedinice
● uživanje duhanskih proizvoda u blizini akvarijskih jedinica
● korištenje bljeskalica s aparata, lasera i sličnih izvora zračenja
● dodirivati ili hodati po dezinficiranim površinama
● raspršivanje aerosola, parfema, dezodoransa i sličnih tvari u objektu i zonama ulaska

Svi posjetitelji i korisnici usluga dužni su postupati po uputama djelatnika prilikom boravka u objektu i zonama ulaska.

Djelatnici su ovlašteni udaljiti svaku osobu koja predstavlja povredu pravila ponašanja s jasnim ciljem zaštite životinjske dobrobiti i opće sigurnosti, sukladno Pravilima poslovanja i Politikom zaštite životinja od paosjetitelja.

Odluka se primjenjuje u svim poslovnicama od dana donošenja, bez odgode. Voditelji poslovnica, direktori povezanih društava te svi djelatnici objekata u sustavu FPC dužni su provoditi mjere sukladno ovoj Odluci i važećim zakonskim propisima.

IQMS